Warsztaty artystyczne pn. „Pola widzenia książki” w Filii nr 5 MBP

Warsztaty artystyczne pn. „Pola widzenia książki” w Filii nr 5 MBP

Warsztaty artystyczne pn. „Pola widzenia książki” w Filii nr 5 MBP
25 sierpnia 2023 r. w Filii nr 5 MBP w Słupsku odbyły się warsztaty artystyczne pn. „Pola widzenia książki”, które prowadziła Ewa Kokot – historyczka sztuki, kuratorka i edukatorka. Dzieci z „Zielonej Doliny” stworzyły kolarze inspirowane sztuką wizualną dotyczące obecności człowieka na Ziemi.

Projekt „Pola widzenia książki” jest kontynuacją wieloletniego projektu edukacji literackiej w korespondencji z innymi dziedzinami sztuki. Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej co roku eksploruje inny aspekt edukacyjny, dostosowany do bieżących potrzeb odbiorców. Punktem wyjścia dla projektowania tegorocznej oferty była refleksja o harmonizującej i arteterapeutycznej funkcji literatury i opowiadania jako ważnego elementu budującego porozumienie między ludźmi. Jest to szczególnie ważne w dobie intensyfikujących się globalnych problemów i rosnącego kryzysu (ekonomicznego, klimatycznego, kulturowego, itd.). Podczas warsztatów Ewa Kokot podkreśliła rolę trwałości wypracowywanych przez lata metod i narzędzi pracy, a także zachęciła dzieci do wspólnego kontaktu poprzez sztukę z własną wrażliwością. Takie zajęcia wnoszą w świat dziecka pewne wartości, nie zapomina się o nich. Efekt końcowy był zdecydowanie pozytywny, bowiem dzieci przeniosły na papier swoje odczucia i wyraziły emocje.