Oferta dla osób z niepełnosprawnością

Oferta dla osób z niepełnosprawnością

Księgozbiór

W Bibliotece gromadzimy księgozbiór, którego zakres treściowy przydatny jest osobom z niepełnosprawnością oraz członkom ich rodzin. Gromadzimy materiały, które pobudzają i wspierają zainteresowania, rekompensują fizyczne i psychiczne ograniczenia, odpowiadają różnym poziomom kompetencji czytelniczych. W Bibliotece gromadzimy i udostępniamy osobom niewidomym, niedowidzącym oraz seniorom zbiory na CD, DVD, MP3 oraz w formacie DAISY.

Księgozbiór ten dostępny jest w Miejscu Animacji Kultury, ul. Grodzka 3. 

Czytaki

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, osoby niewidome lub słabowidzące, mogą wypożyczać audiobooki zapisane w formacie DAISY, obsługiwanym przez odtwarzacz Czytak. Osoby posiadające własne urządzenie, mogą przynieść kartę pamięci Czytaka, na którą zostaną nagrane wybrane pozycje.

Najwybitniejsze dzieła literatury pięknej polskiej i zagranicznej, książki popularnonaukowe oraz inne, niedostępne wcześniej w wersji dźwiękowej pozycje wraz z odtwarzaczami, dostępne są w Miejscu Animacji Kultury, ul. Grodzka 3.

Książka do domu

Nasza biblioteka oferuje osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub starszym bezpłatną usługę „Książka do domu”. Książki dostarczane są przez bibliotekarza z filii bibliotecznej znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania czytelnika.

Działalność Kulturalna

Przez cały rok prowadzimy działania spełniające funkcję integracyjną. Organizujemy spotkania integracyjne dla osób z niepełnosprawnością, głośne czytania literatury, warsztaty plastyczne i muzyczne, przeglądy nowości książki mówionej, warsztaty z elementami biblioterapii, warsztaty z elementami muzykoterapii, lekcje biblioteczne, zajęcia dotyczące bezpieczeństwa. Biblioteka również promuje twórczość osób niepełnosprawnych. Organizowane są spotkania, benefisy, wystawy, wernisaże i koncerty osób niepełnosprawnych.

Działalność kulturalna osób niepełnosprawnych organizowana jest w Miejscu Animacji Kultury przy ul Grodzkiej 3 oraz Filii nr 7, ul. Podgórna 1.