Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa jest regionalną (współtworzoną przez wiele podmiotów kultury) biblioteką cyfrową udostępniającą zasób dziedzictwa kulturowego Pomorza (książki, czasopisma, fotografie, obiekty muzealne, rękopisy, starodruki i wiele innych).

Zasób udostępniany jest nieodpłatnie w Internecie na stronie bibliotekacyfrowa.eu

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa działa od 2008 roku udostępniając ponad 70 tys. obiektów, które udostępniane są najczęściej w kilku formatach prezentacyjnych 

tel. 59 840 58 33, e-mail: kontakt@bibliotekacyfrowa.eu