Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

deklaracja dostępności grafika

Witryna internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryna internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.

 • Data publikacji strony internetowej: brak danych

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-01 ??

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 • nie wszystkie dokumenty są obsługiwane przez czytnik tekstów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-03

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Adres: ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk

E-mail: sekretariat@mbp.slupsk.pl

Telefon: 59 840 58 23

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny, ul. Grodzka 3

Wejście do budynków jest bezpośrednio z ulicy. Obiekty nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Występującymi barierami są:

 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

 • brak windy,

 • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

Na terenie znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 3, ul. Zygmunta Augusta 14

Filia mieści się na I piętrze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Występującymi barierami są:

 • schody,

 • brak windy,

 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

 • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,

 • brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 5, ul. Jana Kazimierza 19/5

Filia mieści się na parterze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Występującymi barierami są:

 • stopień przed głównym wejściem,

 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

 • brak windy w budynku głównym,

 • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,

 • brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 6, ul. Romera 6

Filia mieści się na parterze. Wejście do lokalu jest bezpośrednio z ulicy i jest podjazd dla wózków inwalidzkich Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Występującymi barierami są:

 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych

 • brak windy w budynku głównym

 • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych

 • brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 7, ul. Podgórna 1

Filia mieści się na wysokim parterze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Występującymi barierami są:

 • schody,

 • brak windy w budynku,

 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

 • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,

 • brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 8, ul. Braci Gierymskich 1

Filia mieści się w pomieszczeniach piwnicznych. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Występującymi barierami są:

 • schody,

 • brak windy w budynku,

 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

 • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,

 • brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej .

Przy budynku znajduje się parking na którym jest wyznaczone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 11, ul. Hubalczyków 8

Filia mieści się na I piętrze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Występującymi barierami są:

 • schody,

 • brak windy w budynku,

 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

 • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

Przed budynkiem znajduje się parking na którym jest wyznaczone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.