II Konferencja LITERACKI SŁUPSK - Śladami pisarzy i poetów (lata 1945-1965)

06.06.2024

10:00 - 14:00

II Konferencja LITERACKI SŁUPSK - Śladami pisarzy i poetów (lata 1945-1965)

II Konferencja LITERACKI SŁUPSK - Śladami pisarzy i poetów (lata 1945-1965)
Zapraszamy serdecznie na Konferencję "LITERACKI SŁUPSK ŚLADAMI PISARZY I POETÓW (lata 1945-1965)" To druga konferencja interdyscyplinarnych badań naukowych promujących Słupsk we współczesnej przestrzeni kultury i literatury.

Każdy region i każda społeczność tegoż regionu troszczy się o tradycję i współczesność jako najważniejszych ogniw kształtujących kulturę. Formuła „Literacki Słupsk” sytuuje Nasze Miasto nie tylko w odniesieniu do artystycznej mapy Pomorza i Polski, ale przede wszystkim ukazuje złożoną rzeczywistość społeczno-kulturalną, jaka kształtowała się w „grodzie nad Słupią” szczególnie w okresie powojennym. To wówczas, w czasie trudnym i złożonym, dokonywały się migracje ludności. Przybywali ludzie pióra z Kresów, z Polski Centralnej, ze Śląska, Żuław i Kaszub. Tutaj, w Słupsku, odnaleźli swój dom, tutaj tworzyli i tworzą nadal literacką o(powieść), wypełniając przestrzeń nowymi fikcyjnymi, a także autentycznymi narracjami, poetycką wyobraźnią, sceniczną grą, przeżyciami zapisanymi w formie diariusza czy pamiętnika.  Z tym Miastem utożsamiają się współtworząc historię jego miejsca i jego pamięci.

Mamy nadzieję, że konferencja jako interdyscyplinarne działanie kontynuuje wieloletni cykl dyskusji naukowych, a także spotkań autorskich poświęconych „ludziom pióra”, którzy stworzyli „literacki Słupsk”, a także „Słupsk w literaturze”, dzięki czemu przyczyniają się do wzmacniania zarówno jednostkowego jak i zbiorowego poczucia tożsamości miejsca. Z dumą mogą Słupszczanie orzec, że są wśród Nas pisarze, poeci, dziennikarze, reportażyści, podróżnicy po światach literackiej wyobraźni, dokładając kolejne barwne i bogate szkła w witrażowej kompozycji kultury i literatury Słupska.

 W imieniu Organizatorów kierownik projektu

prof. dr hab. Adela Kuik-Kalinowska

Bardzo dziękujemy za wsparcie:

Program konferencji poniżej