Spotkanie Tygodnika Powszechnego, filia nr 8

17.02.2023

17:00

Spotkanie Tygodnika Powszechnego, filia nr 8

Zapraszamy serdecznie na spotkanie, organizowane przez Tygodnik Powszechny, z biblistą dr Piotrem Walewskim z Uniwersytetu Gdańskiego, to okazja, aby w dialogu z fachowcem znaleźć odpowiedź na swoje pytania o Biblię. Spotkanie odbędzie się 17 lutego o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Gierymskich 1; Filia nr 8.

Biblia to dzieło literackie, pomnik kultury, ale i Święta Księga. Wokół tej Księgi narosło wiele stereotypów, uprzedzeń, ale i zabobonów.

Co to znaczy, że Biblia jest Pismem Świętym? Jak oddzielić Słowo Boga od jego ludzkiej szaty? Czy Kanon jest dziełem ludzi czy “spadł z Nieba”? Jaki wpływ na kształt kanonu miał Kościół? Od kiedy pisma chrześcijańskie stały się Pismem Świętym? Czy autorzy Ewangelii wiedzieli, że tworzą Pismo Święte? Czy tłumaczenia Pisma Świętego są tak samo natchnione jak teksty oryginalne? Czy jesteśmy pewni, że dzisiejszy tekst jest tożsamy z autografem? Ile jest historii w Piśmie Świętym? Co może mi dzisiaj dać Pismo Święte?

Na te i inne, nasze pytania odpowie nasz gość.