Spotkanie Klubu Tygodnika Powszechnego

20.10.2022

17:00

Spotkanie Klubu Tygodnika Powszechnego

plakat informacyjny dot. spotkania organizowanego przez Tygodnik Powszechny
Czy ateizm ma przyszłość? O źródłach, przyczynach i argumentach ateizmu będzie mówił ks. dr Marek Żejmo filozof

20 października godz. 17:00

Miejska Biblioteka Publiczna
Słupsk ul. Grodzka 3, czytelnia 1p.

www.facebook.com/KlubTPSlupsk