Warsztaty obsługi urządzenia lektorskiego CZYTAK

14.10.2022

09:00 - 13:00

Warsztaty obsługi urządzenia lektorskiego CZYTAK

plakat informacyjny dot. warsztatów obsługi czytaka
Serdecznie zapraszamy seniorów, osoby niewidome i niedowidzące na warsztaty obsługi urządzenia lektorskiego "czytak".

Ten mały odtwarzacz pozwala nie rezygnować z najbardziej przyjemnego spędzania czasu, jakim jest czytanie, w sytuacji, gdy staje się to niemożliwe.
W ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej znajduje się prawie 7 tysięcy tytułów książek mówionych w znakomitych interpretacjach, które to urządzenie obsługuje.

Zapraszamy do Miejsce Animacji Kultury
14.10.2022 r., w godzinach 9:00-11:00 i 11:00-13:00.