Warsztaty psychologiczne

Warsztaty psychologiczne

Stresu nie da się zdezynfekować - plakat o warsztatach
Dziękujemy Annie Hryniewicz za warsztaty zorganizowane w ramach projektu (Nie)Zwykłe Kobiety.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.