Warsztaty obsługi urządzenia lektorskiego CZYTAK

Warsztaty obsługi urządzenia lektorskiego CZYTAK

Warsztaty obsługi urządzenia lektorskiego CZYTAK 09.11.2022
Warsztaty obsługi urządzenia lektorskiego czytak cieszyły się wśród seniorów dużym zainteresowaniem.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022