Koncert muzyki salonowej

Koncert muzyki salonowej

Plakat zjawiający koncert muzyki salonowej
Już w środę 12 października 2022 r. w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Grodzkiej 3 odbędzie się koncert muzyki salonowej z udziałem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Słupsku. Państwowa szkoła muzyczna I i II stopnia w Słupsku

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.