"Mobi Szkoła" - Słupskie szkoły na rowery!

12.05.2023

"Mobi Szkoła" - Słupskie szkoły na rowery!

Dnia 15 maja 2023 r. rusza kolejna edycja kampanii promującej zrównoważoną mobilność wśród uczniów szkół podstawowych w Słupsku!

Celem kampanii jest kształtowanie pozytywnych nawyków transportowych, w tym w szczególności komunikacji rowerowej, oraz promowanie aktywności fizycznej. Uczestnikiem może być każdy uczeń szkoły podstawowej w Słupsku, który pobierze i zainstaluje aplikację pod nazwą „Mobi Szkoła”. Dodatkowo, aby wziąć udział w akcji należy przejść rejestrację i postępować zgodnie z instrukcjami. Aplikacja będzie liczyć aktywną frekwencję tj. ilość aktywnych dojazdów do szkoły w stosunku do liczby dni nauki szkolnej. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy do szkoły rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach i innych urządzeniach napędzanych siłą ludzkich mięśni. Dodatkowo aplikacja będzie również sumować przejechany dystans. Ze względu na zróżnicowanie dystansów dzielących szkołę od miejsca zamieszkania, celem wyrównania szans, do ogólnego dystansu wliczone będą również przejazdy poza dniami nauki szkolnej.

O wyniku szkoły lub klasy decyduje liczba aktywnych podróży w stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej szkole lub klasie. Dziesięciu najlepszych uczniów, którzy uzyskają najwyższą frekwencję zostanie nagrodzonych. W przypadku remisu o kolejności decydować będzie ogólny dystans przejechany w trakcie całej kampanii, w tym również przejazdy poza dniami nauki szkolnej.

W celu zachęcenia uczniów do aktywnego udziału w kampanii przewidziane są nagrody w kategoriach: najlepsza szkoła, najlepsza klasa oraz najlepszy uczeń.

1. Najlepsza szkoła: tablica interaktywna (multimedialna).

2. Pięć najlepszych klas w Słupsku: po 1 000 PLN na dowolny cel grupowy.

3. 10 najlepszych uczniów- zestaw gadżetów.

Frekwencja oraz przejechany w kampanii dystans liczone będą do dnia 11 czerwca 2023 r.

W aplikacji zamieszczone będą wyniki, rankingi oraz informacje dotyczące Kampanii.

Już teraz zachęcamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w kampanii!

Nie czekajcie i wsiadajcie na rowery!