Strefa bezpieczeństwa Compensy

26.07.2022

Strefa bezpieczeństwa Compensy

Zapraszamy na plenerowy event „Strefa bezpieczeństwa Compensy” w ramach kampanii „BEZPIECZNA AUTOSTRADA” który odbędzie się 23 lipca 2022 r. na Bulwarach przy Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Grodzkiej 3 w godzinach od 10.00 do 17.00.

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń Compensa przy współudziale Miasta Słupska kontynuują ogólnopolską kampanię pod nazwą „Bezpieczna Autostrada” w ramach której nastąpi nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED).

Głównym celem kampanii, która trwa od 2017 roku jest rozpowszechnienie wśród użytkowników wszystkich dróg, wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach lokalnych, autostradach i trasach szybkiego ruchu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

23 lipca podczas plenerowego eventu, nastąpi przekazanie na ręce włodarzy Miasta oraz oficjalne uruchomienie urządzenia AED (Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora). Urządzenie to umieszczone zostanie na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Grodzkiej 3, a więc w miejscu dostępnym dla wszystkich mieszkańców miasta i turystów przez całą dobę.

W programie eventu planowane są m.in:
•pokazy pierwszej pomocy i użycia AED,
• strefa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w tym symulator dachowania i symulator zderzeń, możliwość sprawdzenia refleksu,
• skaner wzroku (testy ostrości wzroku, postrzegania kolorów, odporność na olśnienie),
• możliwość skorzystania z podstawowych badań: pomiaru ciśnienia, tętna, saturacji, poziomu cukru,
• możliwość sprawdzenia reakcji osób po spożyciu alkoholu i środków psychoaktywnych (alko i narkogogle),
• strefa edukacyjna (zabawowa) z zakresu BRD i pierwszej pomocy dla dzieci,
• aktywny wypoczynek na dedykowanych sprzętach (specjalistyczny masaż relaksacyjny).

Głównym celem organizacji tego wydarzenia jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców i zachęcenie ich, do udziału we wspólnej zabawie i edukacji dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, pierwszej pomocy i zdrowia kierowcy.

Wydarzenie objęte jest patronatem Pani Prezydent Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej.