W 2015 r. wolontariusze aktywnie wspierali działania Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej oraz innych działów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. W Klubie Wolontariusza - Społecznej Pracowni Digitalizacji oraz w innych działach MBP świadczenia woluntarystyczne wykonywało 30 wolontariuszy. Wolontariusze w 2015 r. przepracowali na rzecz biblioteki 2060,5 godzin, wykonując przy tym 18 914 skanów publikacji. Należy jednak uwzględnić to, że skanowanie to nie wszystkie prace, które wykonywali wolontariusze MBP. Zajmowali się również konwersją do formatu djvu, obróbką graficzną, tłumaczeniem metadanych na j. angielski i j. niemiecki, pracami organizacyjnymi w Pracowni Digitalizacji oraz wspierali bibliotekę w innych działaniach.

Obecność wolontariuszy widoczna była w następujących działach biblioteki:

 • Społeczna Pracownia Digitalizacji;
 • Miejsce Animacji Kultury;
 • Dział Gromadzenia i Kontroli Zbiorów;
 • Dział Informacji i Promocji Biblioteki;
 • Wypożyczalnia Centralna;
 • Filia nr 3 przy ul. Zygmunta Augusta 14;
 • Filia nr 6 przy ul. Romera 6;
 • Filia nr 11 przy ul. Hubalczyków 8.

Metody rekrutacji wolontariuszy w MBP oraz sposób działania (wsparcie, aktywizacja społeczne):

W kwestii procedury pozyskiwania wolontariuszy, z całą pewnością można stwierdzić, że przeważa strategia selektywna. Wolontariusze sami docierają do biblioteki. Grupą docelową, która poszukuje zajęcia w ramach wolontariatu w MBP są osoby zainteresowane problematyką digitalizacji, komunikacji cyfrowej, integracji. Są to młodzi ludzie (licealiści, studenci), osoby bezrobotne, często wykształcone, seniorzy oraz pasjonaci/regionaliści. W grupie regionalistów przeważają fotograficy, dziennikarze, fotoreporterzy, publicyści. W 2015 r. dużą grupę wolontariuszy stanowili zarówno seniorzy i młodzież, którzy brali udział w projektach społecznych m.in.: Klub Czarnego Krążka, Rękopis z przeszłości. Wspomniane projekty realizowana w ramach programu pn. „Patriotyzm jutra” (Muzeum Historii Polski), „Kultura Interwencje” (Narodowe Centrum Kultury), Strefa Innowacji (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), budżet partycypacyjny. Praca na zasadach wolontariatu w MBP traktowana jest przez grupę, jako swego rodzaju doświadczenie. Wolontariusze nabywają umiejętności związanej z obsługą komputera, poznają programy graficzne, zapoznają się z dokumentami regionalnymi. Realizując się twórczo w projektach, nabywają umiejętności tzw. miękkich, społecznych.

Do tych umiejętności można zaliczyć:

 • umiejętność pracy w grupie, uczestnictwo w procesie tworzenia (współpraca, komunikacja, umiejętności interpersonalne),
 • praca w ściśle określonych ramach czasowych (określenie czasu pracy),
 • podział zadań w grupie (odpowiedzialność, zadaniowość),
 • wystąpienia publiczne (nagrania, prezentacje),
 • integracja pokoleń, środowisk, grup,
 • połączenie pasji – inteligentne sieciowanie.
 • poprzez trudności, pojawiające się podczas realizacji projektów, uczymy się rozwiązywania konfliktów,
 • pobudzanie kreatywności, motywowanie,
 • spotkania z interesariuszami, partnerami.

Ważną grupą, którą uaktywniliśmy stanowią seniorzy. Dla tych osób wolontariat w MBP jest okazją do poznania nowych umiejętności i zachowania twórczej aktywności w poczuciu społecznej przydatności. Wolontariusze dysponują zróżnicowaną wiedzą, co w efekcie buduje doskonały zespół merytoryczny, pracujący nad udoskonalaniem i usprawnianiem pracy nad zasobem BBC. Ponadto wolontariusze prowadzą działalność promocyjną, informując o działaniach MBP w swoich środowiskach. Czas spędzony w bibliotece traktowany jest przez nich, jako forma sprawdzenia się, podzielenia doświadczeniem, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie ludzi. Wolontariusze, poprzez działania, poszerzają swoje umiejętności zawodowe, zdobywają wiedzę praktyczną. Biblioteka ma swój procent w likwidacji bezrobocia w Słupsku.

Pozytywną wartością wnoszoną przez wolontariuszy jest zapał, pasja, wewnętrzna siła i zaangażowanie przekładające się na działania w różnych działach biblioteki. Budujące jest odnowienie wielu porozumień wolontarystycznych oraz pojawienie się nowych osób, które angażują się w aktywność na terenie miasta m.in.: szpitala – czytanie książek chorym dzieciom. Budujący jest fakt ilości godzin przepracowanych społecznie. W 2015 r. w MBP działali wolontariusze z Ukrainy oraz z Pakistanu.

Dlaczego biblioteka zatrudnia wolontariuszy?

 • Mogą wykonywać pracę, która nie jest objęta polityką etatową.
 • Wprowadzają nowy wymiar do instytucji.
 • Mają nowe pomysły, nie są ograniczeni strukturą organizacji.
 • Tworzą dodatkową grupę ludzi zaangażowanych w misję organizacji.
 • Osobiście szerzą misję naszej instytucji wśród innych osób.
 • Wolontariat integruje.
 • Z grupy można wyłonić doskonałą kadrę, jeżeli zajdzie taka potrzeba.