Rozpoznawanie tekstu (OCR) zeskanowanych dokumentów drukowanych.

Usługa rozpoznawania tekstu drukowanego. Tworzenie edytowalnych i przeszukiwalnych plików elektronicznych z zeskanowanych dokumentów papierowych, plików PDF i zdjęć
z aparatu cyfrowego.

embed video plugin powered by Union Development

Świadczymy usługi digitalizacji, która polega na wykonaniu zdjęć obiektu ze wszystkich stron oraz stworzeniu animacji obrotowej w jednej bądź kilku płaszczyznach. Usługa wykonywana jest za pomocą profesjonalnych stanowisk do fotografii 360 stopni. Wykorzystywana technologia umożliwia wykonanie prezentacji od obiektów w skali  makro (np. biżuteria, numizmaty) do obiektów dużych (do 250 kg wagi i wysokości do 2,5 m i długości i szerokości nie przekraczającej 1,8 m).

embed video plugin powered by Union Development

embed video plugin powered by Union Development

Czytaj więcej...

Inny wymiar skanowania

embed video plugin powered by Union Development

Czytaj więcej...