Serdecznie zapraszamy biblioteki regionu Słupskiego, szkoły, lokalnych artystów i wolontariuszy do współpracy przy organizacji imprez promujących nasz region. W bibliotece wiele się dzieje, szczególnie w niżej wymienionym zakresie:

  1. Organizacja wystaw tradycyjnych oraz wirtualnych;
  2. Organizacja sesji tematycznych, zajęć edukacyjnych, lekcji bibliotecznych oraz metodycznych;
  3. Organizacja wykładów, debat młodzieżowych;
  4. Współpraca z lokalnym środowiskiem twórczym (benefisy, wystawy, promocje książek), udostępnianie dzieł twórców regionalnych;
  5. Prowadzenie lekcji regionalnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów;
  6. Wspieranie działalności kulturalno-oświatowej biblioteki poprzez zaangażowanie wolontariuszy;