młoda dziewczyna trzyma wizytówkę

Chcesz wydrukować ulotki, wizytówki, albo plakaty? A może chcesz naprawić ulubioną książkę?  Zapraszamy do biblioteki. Świadczymy usługi z zakresu introligatorstwa i poligrafii. Pracując z nami masz zawsze pewność profesjonalnej obsługi, wysokiej jakości materiałów i terminowości wykonania. Oferujemy również wykonanie projektów graficznych Twoich materiałów. Zapraszamy do współpracy. 

Czytaj więcej...

Praktyki w MBP to interesująca oferta dla uczniów szkół średnich. Praktyki oprócz działów typowo bibliotecznych oferuje także Pracownia Digitalizacji oraz Dział Informacji i Promocji MBP. W obu tych działach uczniowie poznają nowe technologie, będą mieli okazję poznać mechanizmy działania promocji i reklamy, będą doskonalić umiejętności fotografowania, programowania graficznego, copywritingu oraz umiejętności pozyskiwania i obróbki materiału cyfrowego. W ramach praktyk oferujemy także doskonalenie obsługi wiodących programów graficznych, budowania i obsługi stron www opartych o zaawansowane systemy zarządzania treścią oraz programowania na potrzeby internetu.

Szczegóły dotyczące praktyk można uzyskać kontaktując się ze Sławomirem Żabickim.

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta Słupsk proponuje nową usługę „Książka do domu”.  

Akcja skierowana jest do osób, które ze względu na stan zdrowia lub trudności w poruszaniu się nie mają możliwości bezpośredniego korzystania z biblioteki. Książki dostarczane będą w umówionym wcześniej terminie bezpośrednio do Państwa domów. 

Zajmować się tym będą bibliotekarze oraz wolontariusze działający w ramach Klubu Wolontariatu przy MBP w Słupsku. Usługa jest bezpłatna.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Wypożyczalnią dla Dorosłych przy ul. Grodzkiej 3. 
Telefon kontaktowy: 59 840 58 37 lub 59 840 58 35
E-mail:   k.dziwisz@mbp.slupsk.pl

Szczegółowe zasady dostarczania książek do domu określa REGULAMIN

 

Współpraca Słupsk – Archangielsk

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku od 2011 r. współpracuje z Lokalną Instytucją Kultury i Oświaty „Miasto Archangielsk” „Centralnym Systemem Bibliotecznym” w Archangielsku. Głównym celem jest współpraca w obszarze kultury.  

Centralny Systemu Biblioteczny – instytucja kultury skupiająca 19 bibliotek miasta Archangielsk. Corocznie miejskie biblioteki obsługują ponad 70 000 użytkowników w tym: dzieci, młodzież, dorosłych. W bibliotekach odbywają się różnorodne imprezy czytelnicze m.in.: konkursy, quizy, kółka tematyczne, warsztaty literackie. W Archangielsku odbywają się Dni Polskiej Kultury, dzieci angażują się w konkursy i z przyjemnością czytają książki polskich autorów.

W ramach współpracy MBP w Słupsku i CSB w Archangielsku organizują cyklicznie międzynarodowy konkurs plastyczny pn. „Dzieci ilustrują książki” na podstawie twórczości polskich i rosyjskich pisarzy. W tegorocznym konkursie brały udział dzieci w wieku 5-10 lat, do siedziby CKiJR wpłynęło 99 prac spełniających wymogi regulaminu. Oprócz konkursu plastycznego 14.04.2016 r. z inicjatywy CSB w Archangielsku przeprowadzamy także „Międzynarodowy Dzień Czytania Brzechwy i Korczaka” w tym czasie w Archangielsku (od 11 do 15 kwietnia) trwają „Dni polskiej kultury”. W filiach bibliotecznych Słupska i Archangielska w tym samym czasie odbywają się spotkania z książką, których głównymi bohaterami są dzieła Brzechwy i Korczaka.

 • 2013 r. polsko-rosyjski konkurs plastyczny „Baśnie rosyjskie w oczach dziecka” według twórczości pisarzy rosyjskich: Lwa Tołstoja, Aleksandra Puszkina, Siergieja Michałkowa, Kornela Czukowskiego, Iwana Kryłowa (Czukowski K.- „Myj do dziur”, Michałkow S.-„Nie płacz koziołku”, Puszkin A.-„Bajka o rybaku i rybce”, Tołstoj L.-„Trzy niedźwiedzie”, Kryłow I.-„Lisica i wrona”)
 • 2014 r. polsko-rosyjski konkursu plastyczny „Bajkowa kreska” na podstawie oglądanych przez dzieci polskich bajek animowanych „Reksio” i „Bolek i Lolek” (dzieci z Archangielska) oraz rosyjskich bajek animowanych „Wilk i zając” i „Masza i Niedźwiedź” (dzieci ze Słupska).
 • 2014 r. konkursu plastyczny dla młodzieży „Być jak Witkacy” na podstawie  twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza (malarza, literata, filozofa, teoretyka sztuki) w nurcie kubizmu, futuryzmu oraz abstrakcjonizmu
 • 2014 r. konkursu literacki dla studentów „Moje spotkanie z Witkacym” na podstawie  twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza (malarza, literata, filozofa, teoretyka sztuki) w nurcie kubizmu, futuryzmu oraz abstrakcjonizmu
 • 2015 r. polsko-rosyjski konkurs plastyczny „Pisachowskie fantazje” na podstawie bajek archangielskiego pisarza S. Pisachowa
 • 2016 r. polsko – rosyjski konkurs plastyczny „Cuda na jawie” dzieci z Archangielska ilustrowały książki znanego polskiego poety Juliana Tuwima, dzieci z Polski ilustrowały rosyjskie bajki ludowe takie jak: „Wilk i siedmioro koźląt”, „Zając, lisica i kogut” i „Trzy niedźwiedzie”

W 2015 r. wolontariusze aktywnie wspierali działania Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej oraz innych działów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. W Klubie Wolontariusza - Społecznej Pracowni Digitalizacji oraz w innych działach MBP świadczenia woluntarystyczne wykonywało 30 wolontariuszy. Wolontariusze w 2015 r. przepracowali na rzecz biblioteki 2060,5 godzin, wykonując przy tym 18 914 skanów publikacji. Należy jednak uwzględnić to, że skanowanie to nie wszystkie prace, które wykonywali wolontariusze MBP. Zajmowali się również konwersją do formatu djvu, obróbką graficzną, tłumaczeniem metadanych na j. angielski i j. niemiecki, pracami organizacyjnymi w Pracowni Digitalizacji oraz wspierali bibliotekę w innych działaniach.

Obecność wolontariuszy widoczna była w następujących działach biblioteki:

 • Społeczna Pracownia Digitalizacji;
 • Miejsce Animacji Kultury;
 • Dział Gromadzenia i Kontroli Zbiorów;
 • Dział Informacji i Promocji Biblioteki;
 • Wypożyczalnia Centralna;
 • Filia nr 3 przy ul. Zygmunta Augusta 14;
 • Filia nr 6 przy ul. Romera 6;
 • Filia nr 11 przy ul. Hubalczyków 8.

Metody rekrutacji wolontariuszy w MBP oraz sposób działania (wsparcie, aktywizacja społeczne):

W kwestii procedury pozyskiwania wolontariuszy, z całą pewnością można stwierdzić, że przeważa strategia selektywna. Wolontariusze sami docierają do biblioteki. Grupą docelową, która poszukuje zajęcia w ramach wolontariatu w MBP są osoby zainteresowane problematyką digitalizacji, komunikacji cyfrowej, integracji. Są to młodzi ludzie (licealiści, studenci), osoby bezrobotne, często wykształcone, seniorzy oraz pasjonaci/regionaliści. W grupie regionalistów przeważają fotograficy, dziennikarze, fotoreporterzy, publicyści. W 2015 r. dużą grupę wolontariuszy stanowili zarówno seniorzy i młodzież, którzy brali udział w projektach społecznych m.in.: Klub Czarnego Krążka, Rękopis z przeszłości. Wspomniane projekty realizowana w ramach programu pn. „Patriotyzm jutra” (Muzeum Historii Polski), „Kultura Interwencje” (Narodowe Centrum Kultury), Strefa Innowacji (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), budżet partycypacyjny. Praca na zasadach wolontariatu w MBP traktowana jest przez grupę, jako swego rodzaju doświadczenie. Wolontariusze nabywają umiejętności związanej z obsługą komputera, poznają programy graficzne, zapoznają się z dokumentami regionalnymi. Realizując się twórczo w projektach, nabywają umiejętności tzw. miękkich, społecznych.

Do tych umiejętności można zaliczyć:

 • umiejętność pracy w grupie, uczestnictwo w procesie tworzenia (współpraca, komunikacja, umiejętności interpersonalne),
 • praca w ściśle określonych ramach czasowych (określenie czasu pracy),
 • podział zadań w grupie (odpowiedzialność, zadaniowość),
 • wystąpienia publiczne (nagrania, prezentacje),
 • integracja pokoleń, środowisk, grup,
 • połączenie pasji – inteligentne sieciowanie.
 • poprzez trudności, pojawiające się podczas realizacji projektów, uczymy się rozwiązywania konfliktów,
 • pobudzanie kreatywności, motywowanie,
 • spotkania z interesariuszami, partnerami.

Ważną grupą, którą uaktywniliśmy stanowią seniorzy. Dla tych osób wolontariat w MBP jest okazją do poznania nowych umiejętności i zachowania twórczej aktywności w poczuciu społecznej przydatności. Wolontariusze dysponują zróżnicowaną wiedzą, co w efekcie buduje doskonały zespół merytoryczny, pracujący nad udoskonalaniem i usprawnianiem pracy nad zasobem BBC. Ponadto wolontariusze prowadzą działalność promocyjną, informując o działaniach MBP w swoich środowiskach. Czas spędzony w bibliotece traktowany jest przez nich, jako forma sprawdzenia się, podzielenia doświadczeniem, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie ludzi. Wolontariusze, poprzez działania, poszerzają swoje umiejętności zawodowe, zdobywają wiedzę praktyczną. Biblioteka ma swój procent w likwidacji bezrobocia w Słupsku.

Pozytywną wartością wnoszoną przez wolontariuszy jest zapał, pasja, wewnętrzna siła i zaangażowanie przekładające się na działania w różnych działach biblioteki. Budujące jest odnowienie wielu porozumień wolontarystycznych oraz pojawienie się nowych osób, które angażują się w aktywność na terenie miasta m.in.: szpitala – czytanie książek chorym dzieciom. Budujący jest fakt ilości godzin przepracowanych społecznie. W 2015 r. w MBP działali wolontariusze z Ukrainy oraz z Pakistanu.

Dlaczego biblioteka zatrudnia wolontariuszy?

 • Mogą wykonywać pracę, która nie jest objęta polityką etatową.
 • Wprowadzają nowy wymiar do instytucji.
 • Mają nowe pomysły, nie są ograniczeni strukturą organizacji.
 • Tworzą dodatkową grupę ludzi zaangażowanych w misję organizacji.
 • Osobiście szerzą misję naszej instytucji wśród innych osób.
 • Wolontariat integruje.
 • Z grupy można wyłonić doskonałą kadrę, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

 

 

 

 

Poniżej prezentujemy bogatą ofertę edukacyjną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. Zajęcia prowadzone są w centrali przy ul. Grodzkiej, jak i w filiach. Zapraszamy do korzystania z naszych propozycji.

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy biblioteki regionu Słupskiego, szkoły, lokalnych artystów i wolontariuszy do współpracy przy organizacji imprez promujących nasz region. W bibliotece wiele się dzieje, szczególnie w niżej wymienionym zakresie:

 1. Organizacja wystaw tradycyjnych oraz wirtualnych;
 2. Organizacja sesji tematycznych, zajęć edukacyjnych, lekcji bibliotecznych oraz metodycznych;
 3. Organizacja wykładów, debat młodzieżowych;
 4. Współpraca z lokalnym środowiskiem twórczym (benefisy, wystawy, promocje książek), udostępnianie dzieł twórców regionalnych;
 5. Prowadzenie lekcji regionalnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów;
 6. Wspieranie działalności kulturalno-oświatowej biblioteki poprzez zaangażowanie wolontariuszy;

 

 

Rozpoznawanie tekstu (OCR) zeskanowanych dokumentów drukowanych.

Usługa rozpoznawania tekstu drukowanego. Tworzenie edytowalnych i przeszukiwalnych plików elektronicznych z zeskanowanych dokumentów papierowych, plików PDF i zdjęć
z aparatu cyfrowego.

embed video plugin powered by Union Development

Świadczymy usługi digitalizacji, która polega na wykonaniu zdjęć obiektu ze wszystkich stron oraz stworzeniu animacji obrotowej w jednej bądź kilku płaszczyznach. Usługa wykonywana jest za pomocą profesjonalnych stanowisk do fotografii 360 stopni. Wykorzystywana technologia umożliwia wykonanie prezentacji od obiektów w skali  makro (np. biżuteria, numizmaty) do obiektów dużych (do 250 kg wagi i wysokości do 2,5 m i długości i szerokości nie przekraczającej 1,8 m).

embed video plugin powered by Union Development