afisz promujący Miesiąc dla Ziemi

W ramach zintegrowanej edukacji ekologicznej Zielone Punkty działające przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku oraz organizacje i spółki miejskie przygotowały program obchodów Światowego Dnia Ziemi pod hasłem OSZCZĘDZAJ DLA SIEBIE, OSZCZĘDZAJ DLA ZIEMI.

We wszystkich placówkach MBP oraz w przestrzeni miasta będą odbywały się konkursy, zajęcia edukacyjne, plastyczne oraz happeningi mające na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na problemy związane z ochroną środowiska. Hasłem przewodnim będzie szeroko rozumiane oszczędzanie, oszczędzanie własnych pieniędzy poprzez ochronę środowiska naturalnego.

Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia i został ustanowiony po to, aby ludzie mogli pochylić się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów. W Dniu Ziemi stowarzyszenia ekologiczne z całego świata organizują manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego. Celem jest zwrócenie uwagi oraz uświadomienie społeczeństwu problemów związanych ze zmianami klimatu, zaśmiecaniem, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody.

W ramach obchodów związanych z Dniem Ziemi, w około 600 budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku wywieszone zostaną informacje dotyczące korzyści finansowych wynikających z racjonalnego gospodarowania zasobami. W całym mieście (m. in. w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji, w filiach bibliotecznych) znajdą się także plakaty informujące o miesiącu dla Ziemi oraz ulotki.

Lada dzień ukaże się krótki film, w którym Prezydent Miasta Słupska będzie promować ekologiczne zachowania. Więcej informacji wkrótce. 

 ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDARZEŃ