55 osób z uwagą uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” prowadzonym przez zastępcę dyrektora Instytutu Książki Ryszarda Skrzypczaka. Szkolenie dotyczyło omówienia regulaminu i formularza wniosku.

Dyrektor Ryszard Skrzypczak nadzoruje programy dotacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzone przez Instytut Książki. Współtworzył i nadzoruje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.