zdjęcie z montażu elementów infrastruktury informatycznej

Celem zadania było zabezpieczenie fizycznej infrastruktury systemów informatycznych w MBP poprzez zadbanie o prawidłowe warunki pracy infrastruktury krytycznej w Serwerowni. Pierwszym najważniejszym działaniem było zabezpieczenie obecnej infrastruktury (stanowiska komputerowe dostępne publicznie, stanowiska pracowników, skanery dziełowe, serwery i urządzenia sieciowe) przed zakłóceniami w instalacji elektrycznej i ewentualnej utracie danych spowodowanej zanikiem zasilania. Cel został zrealizowany poprzez zakup i uruchomienie centralnego UPSa.

Czytaj więcej...

Stworzenie cyfrowych kolekcji Słupskiej Izby Historii Kolei oraz Muzeum Ziemi Usteckiej

Projekt polegał na wyborze, opracowaniu merytorycznym, wprowadzeniu opisów do bazy danych, tłumaczeniu metadanych, zakupie niezbędnego wyposażenia oraz udostępnieniu 300 obiektów muzealnych. Obiekty muzealne poddane były digitalizacji (obiekty trójwymiarowe fotografia 360 stopni, inne zasoby fotografia i skanowanie), następnie poddane obróbce graficznej, konwersji oraz udostępnione w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej (www.bibliotekacyfrowa.eu).

Czytaj więcej...

 

Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016" realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej...

Zdjęcie z Żywej biblioteki
 

Autorami pomysłu Żywej Biblioteki byli młodzi ludzie skupieni wokół organizacji "Stop Przemocy" z Danii, którzy w 2000 roku po raz pierwszy zorganizowali Żywą Bibliotekę. W ciągu 16 lat metoda rozprzestrzeniła się i jest realizowana w ponad 70 krajach na świecie. 

Czytaj więcej...

plakat dni kultury węgierskiej

Projekt zakłada organizację kilkudniowej imprezy upowszechniającej kulturę węgierską w Słupsku. W 2016 r. przypada 60 rocznica Poznańskiego Czerwca i rewolucji węgierskiej 1956 r. Dlatego rok 2016 został ogłoszony przez parlament Polski i Węgier Rokiem solidarności polsko-węgierskiej. Wystawy oraz spotkania związane z historią, literaturą i filmem, a także muzyką węgierską będą nawiązywały do tych wydarzeń. Wystawy, prezentacje oraz bezpośrednie spotkania zostaną zorganizowane na terenie Słupska.

Czytaj więcej...