Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

http://biblioteka.slupsk.pl/

Adres:
76-200 Słupsk
ul. Grodzka 3

Konto:

mBank S.A. 
18 1140 1153 0000 2179 7400 1001

 

Dyrektor
Danuta Sroka
tel. 59 840 58 23, fax: 59 840 58 52
kontakt d.sroka@mbp.slupsk.pl

 

Zastępca Dyrektora
Specjalista ds. ekonomiczno-prawnych: Stanisław Kałuc
tel. 59 840 58 40
kontakt s.kaluc@mbp.slupsk.pl

 

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy: Andżelika Dyrmo

tel. 59 840 58 34, 59 840 58 40

kontakt a.dyrmo@mbp.slupsk.pl , ksiegowosc@mbp.slupsk.pl

 

Sekretariat
Specjalista ds. administracyjno-biurowych: Barbara Kostrzewska

tel. 59 840 58 23, tel./fax 59 840 58 52

kontakt b.kostrzewska@mbp.slupsk.pl , sekretariat@mbp.slupsk.pl

 

Kadry
Specjalista ds. kadrowo-socjalnych: Maria Piasecka
tel. 59 840 58 27

kontakt m.piasecka@mbp.slupsk.pl

 

Specjalista ds. zarządzania projektami
Renata Sztabnik
tel. 59 840 58 38
kontakt r.sztabnik@mbp.slupsk.pl

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik: Mariusz Kraskowski

tel. 59 840 58 51

kontakt m.kraskowski@mbp.slupsk.pl , administracja@mbp.slupsk.pl

 

Dział Udostępniania Zbiorów
Kierownik: Danuta Rakowska
tel. 59 840 58 25
kontakt d.rakowska@mbp.slupsk.pl

 

Wypożyczalnia, Czytelnia i Magazyn Książek i Czasopism

Kierownik: Kinga Dziwisz
kontakt k.dziwisz@mbp.slupsk.pl

Wypożyczalnia

tel. 59 840 58 35, 59 840 58 37

Czytelnia

tel. 59 840 58 41

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 59 840 58 41, kontakt miedzybiblioteczna@mbp.slupsk.pl

 

Miejsce Animacji Kultury
Kierownik: Maria Chamier-Gliszczyńska

kontakt m.chamier-gliszczynska@mbp.slupsk.pl

Wypożyczalnia

tel. 59 840 58 45

Klub Czarnego Krążka

tel. 59 840 58 49

Filie MBP:

Filia nr 3
Kierownik: Elżbieta Marszałek
tel. 59 843 38 78

kontakt e.marszalek@mbp.slupsk.pl , filia3@mbp.slupsk.pl


Filia nr 5
Kierownik: Halina Jałowczyk
tel. 59 843 39 01

kontakt h.jalowczyk@mbp.slupsk.pl , filia5@mbp.slupsk.pl

Filia nr 6
Kierownik: Ewa Konarzewska-Michalak
tel. 59 845 22 85

kontakt e.konarzewska-michalak@mbp.slupsk.pl , filia6@mbp.slupsk.pl


Filia nr 7

Kierownik: Anna Buczkowska-Pawlik
tel. 59 843 18 71

kontakt a.buczkowska-pawlik@mbp.slupsk.pl , filia7@mbp.slupsk.pl


Filia nr 8
Kierownik: Alina Jasiocha 

tel. 59 843 26 05

kontakt a.jasiocha@mbp.slupsk.pl , filia8@mbp.slupsk.pl


Filia nr 11
Kierownik: Monika Piliszczuk
tel. 59 842 13 54

kontakt m.piliszczuk@mbp.slupsk.pl , filia11@mbp.slupsk.pl

Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego 
Kierownik: Anna Łanska
tel. 59 841 44 36
kontakt a.lanska@mbp.slupsk.pl , centrumrosyjskie@mbp.slupsk.pl

 

Dział Promocji i Komunikacji

Kierownik: Piotr Michalak

tel. 59 840 58 38

kontakt p.michalak@mbp.slupsk.pl

 

Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej

Kierownik: Sławomir Żabicki

kontakt s.zabicki@mbp.slupsk.pl

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

tel. 59 840 58 33

kontakt   kontakt@bibliotekacyfrowa.eu

Społeczna Pracownia Digitalizacji

tel. 59 840 58 33

Sekcja Bibliografii Regionalnej

tel. 59 840 58 50

 

Instruktor ds. bibliotek w powiecie słupskim
Barbara Kozera
tel. 59 840 58 50

kontakt b.kozera@mbp.slupsk.pl

 

Dział Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów
Kierownik: Urszula Chojnowska
tel. 59 840 58 24

kontakt u.chojnowska@mbp.slupsk.pl

informacje dotyczące gromadzenia zbiorów i nieodpłatnego przekazywania zbiorów dla biblioteki

Specjalista ds. Gromadzenia i Kontroli Zbiorów: Regina Radzio

tel. 59 840 58 26

kontakt r.radzio@mbp.slupsk.pl

 

Dział Informatyczny
Kierownik: Maciej Brodacki
tel. 59 840 58 32

kontakt m.brodacki@mbp.slupsk.pl

       
Bibliotekarz systemowy

Renata Matejczuk
tel. 59 840 58 25

kontakt r.matejczuk@mbp.slupsk.pl

 

redaktorzy witryny www MBP w Słupsku 
tel. 59 840 58 38
kontakty p.michalak@mbp.slupsk.pl