Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

http://biblioteka.slupsk.pl/

Adres:
76-200 Słupsk
ul. Grodzka 3

Konto:

mBank S.A. 
18 1140 1153 0000 2179 7400 1001

 

Dyrektor
Danuta Sroka
tel. 59 840 58 23, fax: 59 840 58 52
kontakt d.sroka@mbp.slupsk.pl

 

Zastępca Dyrektora
Sławomir Żabicki
tel. 59 840 58 33
kontakt s.zabicki@mbp.slupsk.pl 

 

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: Andżelika Dyrmo
tel. 59 840 58 34, 59 840 58 40
kontakt a.dyrmo@mbp.slupsk.pl , ksiegowosc@mbp.slupsk.pl

 

Sekretariat
Specjalista ds. administracyjno-biurowych: Barbara Kostrzewska
tel. 59 840 58 23, tel./fax 59 840 58 52
kontakt b.kostrzewska@mbp.slupsk.pl , sekretariat@mbp.slupsk.pl

 

Kadry
Specjalista ds. kadrowo-socjalnych: Maria Piasecka
tel. 59 840 58 27
kontakt m.piasecka@mbp.slupsk.pl

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik: Mariusz Kraskowski
tel. 59 840 58 51
kontakt m.kraskowski@mbp.slupsk.pl , administracja@mbp.slupsk.pl

 

Dział Udostępniania Zbiorów
Kierownik: Danuta Rakowska
tel. 59 840 58 25
kontakt d.rakowska@mbp.slupsk.pl

 

Wypożyczalnia, Czytelnia i Magazyn Książek i Czasopism

Kierownik: Kinga Dziwisz
kontakt k.dziwisz@mbp.slupsk.pl

Wypożyczalnia
tel. 59 840 58 35, 59 840 58 37

Czytelnia
tel. 59 840 58 41

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 59 840 58 41
kontakt miedzybiblioteczna@mbp.slupsk.pl

 

Miejsce Animacji Kultury
Kierownik: Maria Chamier-Gliszczyńska
kontakt m.chamier-gliszczynska@mbp.slupsk.pl

Wypożyczalnia
tel. 59 840 58 45

Klub Czarnego Krążka
tel. 59 840 58 49

Filie MBP:

Filia nr 3
Kierownik: Elżbieta Marszałek
tel. 59 843 38 78
kontakt e.marszalek@mbp.slupsk.pl , filia3@mbp.slupsk.pl


Filia nr 5
Kierownik: Wojciech Juszczak
tel. 59 843 39 01
kontakt w.juszczak@mbp.slupsk.pl , filia5@mbp.slupsk.pl

 

Filia nr 6
Kierownik: Jolanta Stefaniak 
tel. 59 845 22 85
kontakt  j.stefaniak@mbp.slupsk.pl , filia6@mbp.slupsk.pl


Filia nr 7
Kierownik: Anna Buczkowska-Pawlik
tel. 59 843 18 71
kontakt a.buczkowska-pawlik@mbp.slupsk.pl , filia7@mbp.slupsk.pl


Filia nr 8
Kierownik: Alina Jasiocha 
tel. 59 843 26 05
kontakt a.jasiocha@mbp.slupsk.pl , filia8@mbp.slupsk.pl


Filia nr 11
Kierownik: Monika Piliszczuk
tel. 59 842 13 54
kontakt m.piliszczuk@mbp.slupsk.pl , filia11@mbp.slupsk.pl

 

Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego 
Kierownik: Anna Łanska
tel. 59 841 44 36
kontakt a.lanska@mbp.slupsk.pl , centrumrosyjskie@mbp.slupsk.pl

 

Dział Promocji i Komunikacji
Kierownik: Przemysław Kowalczyk
tel. 59 840 58 29
kontakt p.kowalczyk@mbp.slupsk.pl , promocja@mbp.slupsk.pl 

 

Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej
Kierownik: Sławomir Żabicki
kontakt s.zabicki@mbp.slupsk.pl , digitalizacja@mbp.slupsk.pl 

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa
tel. 59 840 58 33
kontakt  kontakt@bibliotekacyfrowa.eu

Społeczna Pracownia Digitalizacji
tel. 59 840 58 33

Sekcja Bibliografii Regionalnej
tel. 59 840 58 50
kontakt digitalizacja@mbp.slupsk.pl  

 

Instruktor ds. bibliotek w powiecie słupskim
Barbara Kozera
tel. 59 840 58 50
kontakt b.kozera@mbp.slupsk.pl

 

Dział Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów
Kierownik: Iwona Glaser
tel. 59 840 58 24
kontakt i.glaser@mbp.slupsk.pl

Informacje dotyczące gromadzenia zbiorów i nieodpłatnego przekazywania zbiorów dla biblioteki
Iwona Glaser, Barbara Butowska
tel. 59 840 58 26
kontakt zamowieniagromadzenie@mbp.slupsk.pl

 

Dział Informatyczny
Kierownik: Maciej Brodacki
tel. 59 840 58 32
kontakt m.brodacki@mbp.slupsk.pl

       
Bibliotekarz systemowy
Renata Matejczuk
tel. 59 840 58 25
kontakt r.matejczuk@mbp.slupsk.pl

 

Redaktorzy witryny www MBP w Słupsku 
tel. 59 840 58 29
kontakty p.kowalczyk@mbp.slupsk.pl , m.peplonska@mbp.slupsk.pl