portret Danuty Sroki, dyrektora MBP

 Danuta Maria Sroka – bibliotekoznawca, starszy kustosz MBP, animator społeczny, od 1995 r. pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, od września 2012 r. na stanowisku dyrektora, autorka setek artykułów związanych z regionem, absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz VII edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 1986 r. związana ze Słupskiem.

Jest inicjatorką i koordynatorką wielu projektów społecznych oraz projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego Pomorza. Współtworzyła i koordynowała projekty związane z rozwojem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku m.in. projekt: Bałtycka Biblioteka Cyfrowa i Społeczna Pracownia Digitalizacji. Zainicjowała w MBP program związany z osadnictwem pomorskim, co umożliwiło gromadzenie i digitalizację źródeł historycznych. W pracy wykorzystuje nowoczesne media oraz animację społeczno-kulturalną. Dużo uwagi poświęca pracy społecznej, aktywnie działa w organizacjach pozarządowych związanych z kulturą oraz integracją społeczną, m.in. w: Słupskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym, Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, Słupskim Instytucie ds. Młodzieży. Jest przewodniczącą Zespołu Koordynacyjnego Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej, która skupia szereg podmiotów współtworzących regionalny zasób cyfrowy.

Promuje kulturę polską poza granicami kraju: Niemcy, Węgry, Rosja, Ukraina, Włochy. Brała czynny udział w konferencjach międzynarodowych: Lwów (Ukraina), Stargard Szczeciński (Polska), Petersburg (Rosja) oraz w projektach międzynarodowych: Padwa (Włochy). Zwolenniczka kultury obywatelskiej oraz działań partnerskich w obszarze kultury i edukacji. W 2006 r. założyła Koło Wolontariatu przy MBP w Słupsku, które aktywnie działa na rzecz wspierania i wzmacniania młodzieży i seniorów. Uczestniczyła w debatach sejmowych, edukacyjnych open space (metoda otwartej przestrzeni). Od wielu lat aktywnie współpracuje m.in. z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Muzeum Historii Polski, Narodowym Centrum Kultury, Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Biblioteką Narodową czy Instytutem Książki. Jest zwolenniczką struktur klastrowych w obszarze kultury.

Publikuje w czasopismach branżowych, m.in.: w Bibliotekarzu, Poradniku Bibliotekarza, Informatorze Oświatowym, Edukacji i Dialogu. Jej artykuły, dotyczące rozwoju bibliotek publicznych, ukazały się w periodykach naukowych. Uczestniczyła w zespołach eksperckich dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego oraz debatach ogólnopolskich dotyczących rozwoju bibliotek publicznych w Polsce. Jest inicjatorką projektu Fotografia chłopów pomorskich oraz redaktorką albumu o tym samym tytule. Publikacja odniosła duży sukces na terenie Polski i Niemiec. Na bazie projektu zrodziły się w bibliotece kolejne inicjatywy edukacyjne, finansowane z programu Patriotyzm Jutra przez Muzeum Historii Polski.

Sukces publikacji „Fotografia chłopów pomorskich” zarówno na terenie Polski i Niemiec (artykuły, współpraca, edukacja, ekspozycje).

Nagrody:

  • Nagroda Starosty Słupskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (2010 r.).
  • Nagroda główna w formie statuetki w Konkursie Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej „COSTERINA 2013” dla Danuty Sroki za album „Fotografia chłopów pomorskich” (kategoria - album). Nagroda została wręczona na Targach Książki w Kościerzynie 23 lipca 2013 r.

  • Biały Bocian. Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, za przygotowanie i wydanie albumu "Fotografia chłopów pomorskich". Nagroda jest najwyższym wyróżnieniem w dziedzinie kultury przyznawanym w powiecie słupskim przez Starostę Słupskiego (2013 r.)..

  • Nagroda im. Heleny Radlińskiej za działalność społeczną dla Danuty Sroki przyznana przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Nagroda została wręczona animatorom społecznym na konferencji podsumowującej działalność sieci Regionalnych Ośrodków EFS, która odbyła się 18 listopada 2013 r. w Warszawie.

  • Nominacja do nagrody Stella Virium kategoria Supra dla Danuty Sroki przyznana przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM z siedzibą w Krakowie. Supra jest kategorią dedykowaną osobom twórczym, które przekraczając ograniczenia własne i innych, czerpiąc z zasobów swego potencjału, wzbogacili samych siebie, a swoim działaniem innych ludzi (2013 r.).
  • Nagroda Prezydenta Miasta Słupska I stopnia za niezwykłą otwartość, kreatywność i nieoceniony wkład w rozwój Miasta i jego Mieszkańców (2015 r.).

  • Brązowy Krzyż Zasługi za rozwój nowoczesnego bibliotekarstwa przyznany przez Prezydenta RP (2016 r.).